Al 1972 realitza la primera instal·lació o environament en un prisma triangular de 6,6 m d'alçada, amb proyeccions de films d'animació sobre una pantalla situada en la cara superior, folrrat en el seu interior d'acetat tipus mirall, per a donar un efecte calidoscopi. El públic entra al seu interior per la part inferior contemplant els elements visuals multiplicats fins a l'infinit mitjantçant l’autoreflexió de les tres cares; s’acompanyava amb una audició de sons. En les recents instal·lacions continua utilitçant materials similars

environament exterior

pantalla de projecció

environament interior

environament

FITXA:

Sèrie : " Òptic i Cinètic "
Tìtol : Environament "Efecte-móvil-multiplicat".
Any : 1972
Mides : Prisma triangular de 6,60 m d’alçada x 2,5 m de costat
Catalogació nº : OPC.12T.72
T ècnica: Estructura metàlica de Meccano que soporten les pareds de tàblex folrades el seu interior
i el terra amb acetat plata tipus mirall; a la cara superior polivinil trasllúcit que fa la funció
de pantalla, a la que es projecta des d’el sisé pis una pel·licula del director Norman Mac-
laren (cedida per l’ambaixada del Canadà a Madrid) de rectes, punts, ...
Exposició. L’environament va ser instal·lat en front de l’Escola Superior d’Enginyers de Barcelona
durant la celebració del IV Symposium Internacional de la Comunicación y I Congreso de
la Comunicación Humana y Ecología, organitzat pel Col·legi d’Enginyers. Barcelona 1972.

home - inici