Al 1999 participa al NewART amb la galeria Eude, col·locant en l'habitació de l'hotel unes dobles pareds i sostre de tela blanca, entre mig d'aquestes unes llums s'alternen creant un espai exterior a l'estança i ombres en imatges deformades de la peça "La Recta",nº 8 de la sèrie "Dimensió", una reducció de l' espai-temps a tres dimensions en un cercle de diferents fustes, i a dues les tres dimensions físicas d'aquest en el quadre, que te dues cares completant la visión del cercle, on a més es reflexe l'espai en el fons de la tela i invirtint la seva analogia. Aquesta peça és el nucli de l'instal·lació conjuntament amb la projecciò de vídeo sobre el cuxí, de home i dona alternada, i que condueixen verbalment un altre cocepció complementària del tema, un llençol plegat cobreix llit i terra incorporant a l'espectador. La fotografia contínua del cercle dona una imatge lineal en una sòla dimensió del temps. Un vídeo sobre el macro i micro món completa el contigut, situant a l'espectador en una cinquena dimensió i aquesta tal vegada en una sexta Més informació1 Més informació2

NewART 1999

NewART 1999

NewART 1999

FITXA:

Sèries: " Dimensió " i "Instal·lacions" - Tìtols: Instal·lació NewART 1999. ("La recta IV. Inici, final, inici, ... Quatre lectures de la dimensionalitat" - "En moltes cultures el somni forma part de la realitat, és un enllaç entre aquest món i l'altre")
Any : 1999 per la instal·lació i 1992 per la pintura i escultura - Catalogació nº: D.08 i INS.04.T2cB,E,O,F,I.92-99
Mides: De la pintura 1'45 x 1'45 m. ( 1'35 + 0'05 + 0'05 ), De l'escultura i 0'07 x 0'07 x 1'35 m. de diàmetre exterior.
De la fotografia 4x0,07 m. Llit individual amb grans teles, tipus llençols, que cobreixen tot el terra.
Projecció del video dels personatges a tamany real.
Tècnica i procediments utilitzats: Tela de lli pintada amb acrílic per les 2 cares. Escultura en fusta de manzonia, bubinga, sapelly, embero, cedre, faig bullit, roure, faig blanc.Fotografia lineal de les parts de l'escultura. Projecció sobre el coixí de vídeo de noi i noia amb veu; realització expressa per a aquesta obra. Vídeo del macro i micro univers vist pel monitor. Teles amb plegs planxats i cosits. Habitació realitzada amb tela de cotó soportada per estructura de barres i nuclis metàl·lics. Diversos focus amb regulador automàtic d'intensitat de llum, ...
Exposicions: NewART 1999 Barcelona, presentat per la Galeria Eude

home - inici