Instal·lació amb fibra òptica per l'exposició "Catalunya-Luxemburg". Espai exàgonal, soportat en el seu exterior per un armaçó de tubs i nuclis, folrrat amb poliestiré plata (mirall), amb una planxa amb petits forats d'acer inoxidable en la part central on un conjunt de cordills de fibra óptica conectats a un emisor de llum situat al darrera del sostre, configura una silueta humana. Altres fibres óptiques de diferenfs llargades, conectades a un altre emisor, sorten del sostre a distàncies determinades reflexant-se fins a l'ìnfinit entre les pareds. L'espectador es pot situar en el centre de la silueta formant aquesta una "àurea" que canvia suaument de tons de colors diferents que el conjunt de l'espai.
Expo Catalunya Luxemburg
lateral

FITXA:

Sèrie: "Instal·lacions" - Tìtol: "Allà, al llarg del temps" - II - (Instal·lació per a l'exposició Catalunya - Luxemburg)
Any: 2001 - Mides : interiors 2,50 x 2,90 x 2,40 m (variables) - Catalogació nº : INS.07.TI.01
Tècnica: Fibra óptica de vidre, dos emisors de llum amb motor gilatori i filtres de colors,
poliestiré plata, acetat plata, xapa d'acer inoxidable, ...
Exposicions: "Catalunya-Luxembourg", La Casa Elizalde. Barcelona 2001

home - inici