Instal·lació amb fibra òptica per l'exposició del Tinglado 1 de Tarragona. Espai exagonal amb doble espai soportat per l'exterior per un armaçó de tubs, núclis i una estructura de dobles pareds de fusta forrades per la part interior de poliestiré plata (mirall), amb una planxa foradada d'acer inoxidable en la part central en la que un conjunt de cordills de fibra òptica conectats a un emisor de llum, situat darrera del sostre, canvien suament de tonalitats i configuren una doble silueta humana. Altres fibres òptiques de diferents llargades, conectades a un altre emisor amb uns altres filtres i amples de color, sorten a distancies determinades reflexànt-se fins l'ìnfinit entre les pareds. L'espectador es pod situar en el centre de la silueta quedant aquesta invertida per darrera sent dos imàtges diferents de la mateixa que es reflexen i superposen en l'espai ilimitat on els punts de llum i la nostre imatge marquen les distàncies de l'espai i els canvis lents de color a diferents velocitats superpostes determinen distints temps.

Tinglado 1 de Tarragona 2001 visió a l'entrada

sostre

FITXA:

Sèrie: "Instal·lacions" - Tìtol: "Allà, al llarg del temps" - III - - Any: 2001
Mides: Variables - Catalogació nº : INS.08.TI.01
Tècnica: Fibra óptica de vidre, dos emisors de llum amb motor gilatori i filtres de colors,
poliestiré plata, acetat plata, planxa d'hacer inoxidable, ...
Exposicions: El Tinglado 1 de Tarragona, 2001

home - inici