L'espai és un doble recinte, a l'inici en forma el·líptica i a continuació poligonal amb una planxa separadora. Aquesta instal·lació està formada per 1.475 metres de cables de fibra òptica que contenen 590.000 metres de fil de fibra de vidre per on passa la llum de dos projectors, que al llarg del seu recorregut va desprenent punts de llum que van camviant de color paulatinament i són reflectits i multiplicats per les parets de mirall que envolten les parets, sostres i terra de tot l’espai. Tan sols entrar a l’instal·lació la nostra imatge es perd i els límits desapareixen, només un petit cilindre de llum central ens dona un punt de referència, ja en en el segon espai l’espectador es troba amb una planxa d'acer que configura una silueta humana en format negatiu, i en un tercer espai la silueta ara en positiu i unes plaques sensibles al tacte on es pot manipular 19 connexions electròniques, que li permeten traslladar-se a una altra "dimensió", on amb l'ajut de càmara i vídeos pot observar i entendre el transcurs del seu espai-temps. Més informació1 Més informació 2 Més informació3 Más información 4

silueta i taula sensitiva efectes de llum

pantalla amb video i monitor

pantalla amb l'expectador

visió de l'expectador

versió digitalitzada

taula tactil interactiva

vista general

FITXA:

Sèrie:  "Instal·lacions"
Tìtol:  "Més enllà del temps" . Any: 2003
Mides:  260x3,50x2,40+1x2,50 (+ 1,50x2,40 d’espai exterior pels aparells)”                                    Catalogació nº :   INS.10.TI.01
Aparells i materials: Taula sensible al tacte en sincronització amb 19 connexions elèctròniques, vídeo-projecció de "Dimensió" realitzat en 3D digital, càmara de vídeo digital en posició automàtica de efectes digitals i projecció real intercalada a la projecció, vídeo del “Macro i micro univers” vist per un monitor, diverssos aparells electrónis d'efectes visuals (efecte aigua, efecte túnel,..), projector i reproductors de vídeo i de DVD, taules de mezcla i de distorsió de so, discman, altaveus, música de Himekami, fibra óptica de vidre, dos emisors de llum amb motor gilatori i filtres de colors en el cap de la fibra òptica, projector de llum i prisma de descomposió de la llum, poliestiré plata, acetat plata, planxa d'hacer inoxidable, pantalla de dues cares, estructura soportada per barres i nuclis metàl·lics, subsol tou de moqueta de goma ...
Exposicions: Galeria Eude, sel·lecció oficial "Any del Disseny 2003. Barcelona"

:
home - inici