Sèries escultòriques relacionades amb la sèrie "Contraposició de Forces". En aquestes les formes s'alleugeren i especialment en "Estructures Obertes" es converteixen en aerodinàmiques soportant-se al terra i obrint-se a l'aire creant les mateixes interrelacions d'espais plens i buits comú a totes aquestes sèries.
serie "Estructuras Mesa"series "Estructuras Cerradas" y "Estructuras Abiertas"

serie "Estructuras Abiertas

home - inicio