Sèries escultòriques relacionades amb la sèrie "Contraposició de Forces". En aquestes les formes s'alleugeren i especialment en "Estructures Obertes" es converteixen en aerodinàmiques soportant-se al terra i obrint-se a l'aire creant les mateixes interrelacions d'espais plens i buits comú a totes aquestes sèries.
sèrie "Estructures Taula"sèries "Estructures Tancades" i "Estructures Obertes"

sèrie "Estructures Obertes"

home - inicio