Les sèries "Llenguatge Digital Virtual" i "Llenguatge Digital" estan realitzades integrament amb programes de disseny per ordinador i impresses damunt planxa d'alumini Dibond. Aquestes sèries estan relacionades amb les de "Dimensió" pel seu contingut tot i que el procediment és ben diferent: Són peces on el píxel és una unitat macro d'un infinit de punts o partícules que varien en formes i en estratègies de'expansió, omplen l'espai i el determinen, són parts de l'espai tan proper com extern, visible com no visible i la relació entre ells.
sèrie "Llenguatge Digital Virtual" i obres de transició amb la sèrie "Llenguatge Digital"

pintura digital

pintura digital

pintura digital pintura digital pintura digital
Pintura digital pintura digital Pintura digital pintura digital Pintura digital
sèrie "Llenguatge Digital"

pintura digital

pintura digital

pintura digital pintura digital

pintura digital

pintura digital pintura digital pintura digital pintura digital pintura digital

pintura digital

Pintura digital

pintura digital Pintura digital pintura digital

home - inicio