La primera part de la sèrie ""Espais limitats" s'inícia el 1979 en un intent de retornar a la pintura sense deixar l'art conceptual. Fa pintura i obra gràfica amb litografia pedra. L'espai general abasta altres espais i aquests són constituits per traces diferents però semblants que s'interrelacionen, es mantenen equidistants i alhora units pel mateix to. A partir de 2000 formalment continua amb la sèrie amb espais més complexes, utilitzant papers especials de textures suaus i transparències, suvint amb visió per les dues cares, relacionant-se amb la sèrie "Dimensió" i per tant formes i continguts es complementen en el temps.
 serie "Espacios Limitados 1ª serie" "Espacios Limitados2ªserie"

serie "Espacios Limitados 2ª serie":

home - inicio