Aquesta sèrie que forma part de la anterior d'art pobre, es va ramificant i la sobreposició d'idees es converteixen en històries que aumenten la singularitat de l'objecte convertint-lo ironicament i sarcasticament en obra d'art. Aixins la fotografia, l'història en forma de text, la presentació i l'envoltori, a més de l'objecte, configuren l'obra: Les escombraries del "vernisage" o de la facultat de Belles Arts o del Banc Nacional de Suissa, totes tres de 1973, són un exemple. A vegades aquesta obra es materialitza només en la ment de l'espectador: un text explicatiu força la funció recreativa mental. Altres cops són les històries que es sobreposen entre sí varios cops, creant en el seu conjunt una altra de diferent i que cerca la complexitat de l'espectador perque la descobreixi, deixant la imatge paulatinament, per ser l'idea un nou element de l'obra, com es el cas de "Sesab tu eres pintura". Les obres d'aquesta sèrie es van anar allargant en el temps.
  

 
 

 

 

   

home - inicio