Al 1969 va començar la primera sèrie propiament d'investigació. A partir del treball amb el color va descubrint la relació que es produeix entre ells, cerca els que junts donen més efectes de moviment aparent, els uneix també amb el mateix valor de llum i calcula la superfície i la forma que han de tenir segons la distància visual, fent trencaments succesius en angles de costats inclinats, tot combinat amb la llum de dia, apareixen en les juntures colors que no existeixen per exemple entre el vermell i el verd surt el groc en la retina. Més endavant incorpora l'acetat plata en forma mirall, la sobreposició de materials o la sobreposició de vidres de secció prismàtica triangular per aumentar el moviment. En l'obra "A1-V..." de 1972, incorpora un motor que l'espectador pot controlar, del mateix any ès l'environament efecte-móvil-multiplicat (veure en la sèrie Instal·lacions).

 

op-art

op-art

op-art
 

op-art

arte cinético

op-art

 

op-art

op-art

op-art

home - inicio