Diferents parts de l'univers representades en cinc unitats circulars o cilíndriques i en una direcció ascendent i descendent

FITXA

Sèrie: Llums
Títol: Representació en forma de llum cilíndric de fragments
d'espais interestelars i de l'espai exterior.
Any: 2003
Mides: 210x23x23 cm.
Número de catalogació: LLU.06TF.03
Tècnica: Cinc fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un bastiment amb tres portabombetes i accessoris.

 

home - inicio