Diferents parts de l'univers representades en tres blocs d'unitats espaials i temporals de formes prismàtiques quadrangulars y altres dos espais insinuats no visibles però existents formant una unitat en el conjunt, marcant una direcció ascendent i descendent

FITXA

Sèrie: Llums
Títol: Representació, en forma de llum prismàtica quadrangular,
de fragments d'espais interestelars i de l'espai exterior.
Any: 2003
Mides: 205x20x20 cm.
Número de catalogació: LLU.07TF.03
Tècnica: Nou fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un bastiment amb tres portabombetes i
accessoris

home - inicio