Diferents parts de l'univers representades en dos blocs d'unitats espaials i temporals de formes prismàtiques quadrangulars en tres dimensions, una altra en dos dimensions en un pla quadrat i altres dos espais insinuats no visibles però existents formant una unitat en el conjunt, marcant una direcció ascendent i descendent

FITXA

Sèrie: Llums
Títol: Representació, en forma de llum prismàtica quadrangular, de fragments
d'espais interestelars i de l'espai exterior.
Any: 2003
Mides: 135x20x20 cm.
Número de catalogació: LLU.08TF.03
Tècnica: Cinc fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un bastiment amb tres portabombetes i accessoris.

home - inicio