La sèrie "Llums" complementària a les sèries d'instalacions amb fibra òptica i dels montatges amb "Dimensió", desenvolupa els mateixos continguts situant a l'expectador en una quinta dimensió on poder contemplar l'espai i el temps per separat, utilizant recursos plàstics diferents dels anteriors, deixant l'abstracció i utilizant la fotografía amb la que es pot identificar més facilment els elements simbòlics en els que continua reduint les tres dimensions a dos i incorporant el temps en una tercera. Més informació
Diverses visualitzacions de l'espai-temps i del big bang des d'una dimensió exterior :Imatges de l'espai en tres dimensions

Imatges de l'espai en tres dimensions

 
home - inicio