Paralel·lament a la sèrie òptica, treballa en unes sèries minimalistes en formes y colors que interactuen i a on la composició mostra el joc de l'equilibri.
serie "Línea, punto, plano y color":

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971 Plano, punto, línea y color 19071 Plano, punto, línea y color 1971
 

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971 Plano, punto, línea y color  1971

Plano, punto, línea y color 1971

series "Espacio y Volumen" y "Forma y Color"

Pla y volum 1971

Forma y color1971

Forma y color1971 Forma y color1971 Forma y color1971

home - inicio