Paralel·lament a la sèrie òptica, treballa en unes sèries minimalistes en formes y colors que interactuen i a on la composició mostra el joc de l'equilibri.
sèrie "Línea, punt, pla i color":

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971 Plano, punto, línea y color 19071 Plano, punto, línea y color 1971
 

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971

Plano, punto, línea y color 1971 Plano, punto, línea y color  1971

Plano, punto, línea y color 1971

sèries "Espai i Volum" i "Forma i Color"

Pla y volum 1971

Forma y color1971

Forma y color1971 Forma y color1971 Forma y color1971

home - inicio