Els primers films varen ser realitzats en 8mm el 1970 i a l'any següen experimenta amb una càmara de corda en 16mm amb la que fa uns filments de land-art i art conceptual. El 1972-73-74 fa uns cursos de cinema i vídeo a l'Institiut del Teatre realitzant documentals en 16 i 8 mm i a partir de 1981 i 1994 treballa de manera més o menys continuada.

Classificació per temes -conjuntament la Filmografia i videografia analògica i digital-

Cinema experimental i Vídeo-art

Vídeo integrat en les instal·lacions

Cinema i vídeo-documental Vídeo reportatge
1970    - “La riera”. En format de 8 mm en color.

1970 -   “Carxofa”. Obra conceptual en format de 8mm en color.

1972    - “Obres efímeres. Vinaroç 1972”. Document d’obres efímeres realitzades per l’autor. Format en 16 mm en blanc i negre.

2003- "Allà al llarg del temps". Obra en vídeo

A partir del 2003 incrementa la seva experimentació en diversos videos.

 

 

l
1999    - “El nostre jo”. Vídeo projectat en l’instal·lació “La recta IV. Inici, final, inici,... Quatre lectures de la dimensionalitat” (realitzada pel NewART de 1999 a Barcelona).

2001-03 --“Dimensió”. Video-projecció, realitzat en 3D digital, integrada en la instal·lació “Allà al llarg del temps IV” (mostrat a la galeria Eude dins del "Any del Disseny 2003. Barcelona").

2006 - " Et fas amb les paraules..." Vídeo que acompanya el recital poètic del grup Lapsus Teatre de Barcelona.

1973        - “Nonell i la seva època, 1888-1909”. Documental realitzat conjuntament amb Oscar Font i Àurea Gómez i la col·laboració de José Manuel Carvallers, Assumpte Rosés i Rufino Mesa. Format en 16 mm en blanc i negre i color.

1974        - “El titella”. Documental realitzat conjuntament amb Oscar Font. Format de super 8 en color.

1981-84 - “El Color”. Dipósit Legal: DL B-13117-1985. Documental didàctic realitzat amb Transi Esteban i Ángel Segarra. Format en vídeo.

1983-84 - “Anàlisi d’un quadre. Dona i ocells de Joan Miró”. Dipósit Legal: DL B-24835-1983. Documental didàctic realitzat amb Transi Esteban i Ángel Segarra per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Format en vídeo U-Matic.

1984    - “Complement Didàctic” Dipósit Legal: DL B-16727-1984. Documental didàctic realitzat amb Transi Esteban i Ángel Segarra per a TV3. Format en vídeo.

1994 fins l'actualitat -Diverssos documentals sobre esdeveniments culturals, populars i llocs geogràfics.

1998 fins a l'actualitat - Gravació de representacions teatrals:

" E R "

"El malalt imaginari"

"Arsènic i puntes de coixí"

"Dónes"

"Vesper per quatre abelles"

"Sintonies encadenades"

"La comèdia de les il·lusions"

"Et fas amb les paraules"

"El tres melons"

"Algún amor que no mate"...

-
 

home - inicio