La sèrie "Dimensió" es el centre en la trajectòria de tota la darrera obra: El concepte espai-temps per un cantó, la utilització de la fusta com a analogia i una sensitiva i acurada utilització dels tons del cercle cromàtic, completen unes unitats plàstiques i conceptuals. La reducció de l' espai-temps a tres dimensions en una escultura, i a dues dimensions en un quadre de dues cares, situen a l'espectador en una cinquena dimensió on pot contemplar el transcurs de l'espai físic amb el seu temps.Més informació Més informació2
  

 

home - inicio