Les sèries "Contraposició de Forces 3ª sèrie", "Espais de la Forma" i "Temps d'espai"són pont entre el bloc de sèries de "Contraposiciò de forces" i las de "Dimensiò" i que és van anar realitzant conjuntament a l'inici d'aquesta. Perdura la contraposiciò entre formes o forces però aumenta l'espai 'i s'inicia un nou procediment: descarta els pincells i utilitza els dits com element més sensitiu i humà que li permet crear intenses textures visuals com a petits universos, utilizant la pintura acrílica. En la següent sèrie "Temps d'espai" les limitacions de la forma desapareixen per a deixar pas sols a l'espai, al color i el seu microcosm. Més informació

sèrie "Contraposició de Forces 3ª sèrie"sèrie "Contraposició de Forces 3ª sèrie" i sèrie "Espais de la forma"

sèrie "Temps d'espai" 1a part

home - inicio