Representació en una unitat cúbica d'una unitat espai-temps i de l'energia en expansió en forma de lium procedent de l'interior amb un espai exterior paral·lel seguint una mateixa direcció temporal

FITXA

Sèrie: Llums
Títo: Representació de fragments d'espais interestelars i de l'espai exterior,
en forma de llum en cub amb soport de 4 peus,
Any: 2003
Mides: 120x30x30 cm.
Número de catalogació: LLU.09TF.03
Tècnica: Cinc fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un bastiment de quatre peus amb portabombetes i accessoris.
Exposicions: Galeria Eude, sel·lecció oficial "Any del Disseny 2003. Barcelona":

home - inicio