Representació en una unitat cúbica d'una unitat espai-temps i de l'energia en expansió en forma de lium procedent de l'interior amb espais en paral·lel que contenen altres elements "físics".

FITXA

Sèrie: Llums
Títol: Representació, en forma de llum prismàtica quadrangular, de fragments
d'espais interestelars, amb espais paral·lels.
Any: 2003
Mides: 123x31x31 cm.
Número de catalogació: LLU.10TF.03
Tècnica: Cinc fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un cub i prestatges de metacrilat transpalent amb portabombetes i accessoris.
Exposicions: Galeria Eude, sel·lecció oficial "Any del Disseny 2003. Barcelona"

home - inicio