Representació en una unitat cúbica d'una unitat espai-temps i de l'energia en expansió en forma de lium procedent de l'interior amb un espai exterior paral·lel seguint una mateixa direcció temporal

FITXA de les dos peces

Sèrie: Llums
Títol: Representació, en forma de llum en cub, de fragments
d'espais interestelars i de l'espai exterior.
Any: 2003
Mides: 120x30x30 cm. i 90x30x30 cm.
Número de catalogació: LLU.13TF.03 i LLU.14TF.03
Tècnica: Cinc fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un bastiment estandard d'acer fi amb portabombeta i accessoris.
Exposicions: Galeria Eude, sel·lecció oficial "Any del Disseny 2003. Barcelona"


home - inicio

home - inicio