Representació en una unitat cúbica d'una unitat espai-temps i de l'energia en expansió en forma de llum procedent de l'interior

FITXA de les dos peces

Sèrie: Llums
Títol: Representació, en forma de llum en cub penjada al sostre, de fragments
d'espais interestelars i de l'espai exterior.
any: 2003
mides: 30x30x30 cm. cadascuna
número de catalogació: LLU.11TF.03 i l'altre LLU.12TF.03
tècnica: Cinc fotografies en "duratrans", captades des del Hubble
de la NASA, sobre un bastiment amb portabombeta i
accessoris penjada al sostre.

 

home - inicio