L'espai és un doble recinte, a l'inici en forma el·líptica i a continuació poligonal amb una planxa separadora. Aquesta instal·lació està formada per 1.475 metres de cables de fibra òptica que contenen 590.000 metres de fil de fibra de vidre per on passa la llum de dos projectors, que al llarg del seu recorregut va desprenent punts de llum que van camviant de color paulatinament i són reflectits i multiplicats per les parets de mirall que envolten les parets, sostres i terra de tot l’espai. Tan sols entrar a l’instal·lació la nostra imatge es perd i els límits desapareixen, només un petit cilindre de llum central ens dona un punt de referència, ja en en el segon espai l’espectador es troba amb una planxa d'acer que configura una silueta humana en format negatiu, i en un tercer espai la silueta ara en positiu i unes plaques sensibles al tacte on es pot manipular 19 connexions electròniques, que li permeten traslladar-se a una altra "dimensió", on amb l'ajut de càmara i vídeos pot observar i entendre el transcurs del seu espai-temps. Más información 1 Més informació 3 Más información 2 Més informació 4

silueta i taula sensitiva efectes de llum

pantalla amb video i monitor

pantalla amb l'expectador

visió de l'expectador

versió digitalitzada

taula tactil interactiva

vista general

FICHA:

Serie:  "Instalaciones"
Título:  "Més enllà del temps" . Año: 2003
Medidas:  260x3,50x2,40+1x2,50 (+ 1,50x2,40 de espacio exterior para los aparatos)”                                    Catalogación nº :   INS.10.TI.01
Aparatos y materiales: Mesa sensible al tacto en sincronitzación con 19 connexiones elèctrònicas, vídeo-projección de "Dimensión" realitzado en 3D digital, càmara de vídeo digital en posición automàtica de efectes digitales y proyección real intercalada en la proyección, vídeo del “Macro i micro universo” visto por un monitor, diversos aparatos electrónicos de efectes visuales (efecto agua, efecto túnel,..), proyector y reproductores de vídeo i de DVD, mesas de mezcla y de distorsión de sonido, discman, altavoces, música de Himekami, fibra óptica de vidrio, dos emisors de luz con motor gilatorio y filtros de colores en la cabeza de la fibra òptica, proyector de luz y prisma de descomposión de la luz, poliestireno plata, acetato plata, plancha de acero inoxidable, pantalla de dos caras, estructura soportada por barras y nucleos metàlicos, subsuelo blando de moqueta de goma ...
Exposiciones: Galeria Eude, selección oficial "Any del Disseny 2003. Barcelona"

home - inici