A l'igual que en l'anterior obra (que en la segona foto es veu al darrera) aquesta és també una contemplació de l'espai tridimensional des de fora (enllaç al text anterior) en aquest cas l'unitat està representada,respecta al espectador, per un cilindre format per la unió de diferents fustes ordenades i encaixades pel seu centre natural, de més longitud i menys densitat, a menys profunditat i molta més densitat de matèria física; a l'altre extrem es repeteix la primera fusta d'ayus. En la cara frontal de la tela aquesta progració es de fàcil visualització amb les mesures iguales en els cerles i els seus colors, donant una imatge unitària i global, però al darrera l'imatge és més complerta afegint, en el centre i a l'extrem, els cicles temporals que conté l'interior de la fusta, que ens remet als cercles temporals (en la fusta anuals) que el cor del tronc ens ensenya en els dos extrems. Cal remarcar en aquestes obres la unitat que ens pot donar la unió dels extrems del cercle cromàtic que s'acostuma a iniciar i acabar amb el groc amb tota la gamma cromàtica i passant d'una cara a l'altra per a completar la unitat. Més informació

FICHA

Serie : " Dimensió "
Tìtulo : El punt. Inici, final, inici, ... Doble lectura de la dimensio-
nalitat. Aproximació a una perspectiva dimensional ( contemplació i
medició, en una unitat temps, de l'espai tridimensional des de fora ) - Año : 1992-93
Medidas : Pintura de dos caras 1'45 x 1'45 m. ( 1'35 + 0'05 + 0'05 ), y escultura 0'08 / x 1'44 m.
Catalogación nº: D.09.T2c1.92 - D.09.T2c2.92 - D.09.TE.92
Tècnica : Tela de lli pintada amb acrílic per les 2 cares utilitzant els dits,
i escultura en fusta de pi insignis, pi melis, roure, cedre, sapelly,
bubinga, manzonia i pi insignis altre cop.
Exposiciones: Art a Aula de Lletres. Barcelona 1995
Ajuntament de Reus 2001

 

home - inicio