Aquesta sèrie "Temps d'Espai", feta paral·lament a la de"Dimensió" i posterior a "Espais de la Forma", unifica i perfecciona el llenguatge plàstic, treballa la forma quadrada com a unitat d'espai, en cada peça utilitza al voltant de 40 i 67 tons cromàtics que prepara durant dies avans amb pots de vidre cercant la aquasitat adequada. Agafa ja una destressa en la tècnica de pintar amb els dits que li permet crear petits universos amb aiguades i donar un concepte de sensibilitat humana amb colors lleugerament apastelats que li donen a més sensació de profunditat, utilitzant aquest procediment en totes aquestes sèries. Les traces surgeixen de l'interior de la tela expansionant-se cap a l'exterior, sobreposant-se a les del fons, de manera que la part central neix i s'expandeix cobrint o empenyent la part ja existent donant un nou quadrat o unitat central; també fa referència a la llum o claror font de vida o energia que s'expandeix a partir del centre o de l'interior.Més informació

  

 

pintura acrílica

home - inicio