Curriculum Exposicions Filmografia i Videografia Activitats artístiques Bibliografia Biografía estilística

Escrits complementaris

"Curator" Contacte
SEL·LECCIÓ D'OBRA DE LES SÈRIES MÉS REPRESENTATIVES
L'espectador observa l'espai-temps des d'una dimensió exterior :

Instal·lacions i Environaments des de1972-a l'actualitat

Fibra óptica, video-pro-jeccions o interactives

Sèrie "Llums" 2000-2003

Instal·lacions i objectes de llum que interrelacionen les 2, 3 i 4 dimensions

Sèrie" Dimensió" 1982-2000

Instal·lacións d'escultura en fusta amb pintura de 2cares relacionant les 4dimensions

Sèrie "Un Temps d'espai" 2a part de 1990 a l'actualitat

Pintura

Sèries "Un Temps d'espai","Els espais de la Forma" i"Contra- posició de Forces 3a sèrie" - 1988 - 1990 Pintura

Interrelació de forces, volums o plans, que interactuen i determinen espais :

Sèrie "2a de Contraposició de Forces" 1988 a l'actual.

Pintura+pols de metalls, sobre gran format

Sèrie "2a de Contraposició de Forces" de 1988 a l'actualitat

Pintura+p/m s/paper esp

"Sèrie 2a de Contraposició de Forces" de 1988-90

Obra gràfica i pintura inicial

Sèries"1ª Contr. de F.","Estructures Tenses" i "Interrelació de Forces i Espais"1971-1992

Escultura urbana

Sèries Estructures: "Estr. Obertes" "Estr. Tancades" i "Estr. Taula" 1986-87

Escultura

Sutils trassos o formes amb varietat de matissos de colors en grans espais. Un zen occidental :

Sèries de "Llenguatge digital" 2003-fins l'actualitat

Pintura digital

Sèries "Espais selec- cionats" i "Construc-ció d' Espais" 1993-2001

Espais fets amb fils i/o fotos

Sèries 1a de 1979 - 1980 i 2a de 2000-actual de"Espais limitats"

Pintura, pastel i obra gràfica

Sèries "Espai i Color" i "Espais Concrets" - 1980-87

Pintura

Sèrie "Espai i Objecte" - 1980-91

Pintura i obra gràfica

La sorpresa o l'idea és la base de l'obra : El disseny gràfic en el realisme crìtic : L'efecte óptic : Construcció minimalista:

Conceptual i Land-art 1972-1986

Històries en objectes, fotos...

Art pobre 1971-1974

Art-objecte

Realisme Gràfic Crític 1973-1980

Pintura, escultura, obra gràfica

Op-Art, Cinètic de 1969-1973

Pintura, mixtes i electrónica

Sèries"Forma i Color", "Espai i Volum" i "Línea, Punt, Pla i Color" 1970-72 - Pintura i escultura

La imatge i el disseny com a utilitat cultural, social i experimentació comunicativa : Figuració i abstracció :

Filmografia i Videografia

1971-actualitat

Fotografia analógica i digital

1971-actualitat

Disseny gràfic

1968-2003

Disseny popular, industrial, arquitectónic i paisatgístic 1972-2003

Sèries primeres i d'aprenentatge 1965 - 1969

Pintura i escultura